Rønnede Kro har siden 1825 haft den nuværende placering langs den gamle hovedvej, der i generationer har forbundet det nordlige Sjælland og Hovedstaden med det sydlige Sjælland og Øerne. Bygningerne blev dengang opført af Gisselfeld Kloster, og kroen var kgl. privilegeret – det vil blandt andet sige, at kroen skulle stille sig til rådighed for at servere spirituøse drikke, indlogere de rejsende gæster, samt sørge for plads til rytternes heste – dog kun for de rejsende. Det hed sig nemlig, at den lokale befolkning ikke havde adgang til kroen.

I årenes løb har kroen haft utallige formål blandt andet som postkontor, købmandsbutik og telegrafstation. Til at varetage disse opgaver, boede hele 34 personer på kroen i 1870 heriblandt forpagteren med familie, en postfuldmægtig, en købmand, 9 tjenestekarle og 2 spillemænd.

Mange spændende gæster har i årenes løb besøgt Rønnede Kro. I den gamle gæstebog står således hilsner fra blandt andra Walt Disney, Dirch Passer, Bodil Kjer og Lily Broberg. H.C. Andersen nævnte flere gange Rønnede Kro i sine breve. Det var nemlig ved Rønnede Kro, Hr. Andersen stod af diligencen, når han skulle besøge de omkringliggende godser.

I nyere tid ejede ægteparret Preben og Mimi Hansen kroen indtil 2008, hvorefter den blev solgt til Ejendomsselskabet Stentoft A/S som ejes af den danske forretningsmand Hans Michael Jebsen.

Hr. Jebsen har gjort det til sin hjertesag at restaurere og genoplive historiske ejendomme i oprindelig stil. I forbindelse med ejerskiftet gennemgik Rønnede Kro derfor en gennemgribende istandsættelse hvilket medførte nyt stråtag, nye installationer, professionelt køkken, opførelse af nyt festlokale m.m.

I dag drives Rønnede Kro af Silje Brenna og Jonas Mikkelsen.

Tak til Vagn Mørkeberg Christiansen for materiale.